Loading

Kontakt

KONTAKT INFO:

  • Dobrota III put, 85330 Kotor, Crna Gora
  • +382 32 305024, +382 32 305025, +382 32 305026, +382 32 305027
  • +382 32 330810

PIB: 02185539

PDV REG. BR.: 92/31-001018-2

Žiro račun: 520-54700-02 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-8207-57 (CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA)

Kontakt osoba:

Mr Žarko Klikovac

mob.tel: 069 021 277